מדידה, בקרה והדרכה

  • מה צריך ונכון למדוד ואיך מיישמים בפועל?
  • איך מגדירים KPI נכון?
  • האם לכל עובד חדש מוגדרת תוכנית קליטה וחניכה מלאה?
  • אילו הדרכות יעזרו לשפר את רמת הביצוע של העובד ולקדם אותו?

התאוריה פשוטה אולם לא אחת מתגלה שבפועל חברות מגדירות מדדים ויעדים רבים מדי, שלב האיסוף והניתוח מסובך ובמקרים מסוימים אף גורמים לנזק שכן הם ממקדים את החברה בערוצים משניים.

קביעת יעדים ומדדים צריכה להתחיל בשאלות מהי מטרות הארגון, מה נדרש לנהל ומה נדרש לשפר. בשלב הבא יש להגדיר את מתודולוגית איסוף וניתוח נתונים והדרך שבה ניתן להפוך את הנתונים לתוכנית עבודה לשיפור.

הניסיון שלנו בעבודה עם חברות רבות מתחומים וטכנולוגיות שונות עזרו לנו לפתח מתודולוגיה יעילה שמאפשרת לנו להגדיר ביחד עם ההנהלה את היעדים והמדדים הנכונים ביותר לחברה.

החוזקה שלנו היא היכולת לתת מענה חוצה ארגון מהגדרת יעדים ועד הטווית תכנית מעקב ומימוש .

בין אם מדובר בקביעת KPI ובין אם מדובר בתוכנית הסמכות והדרכות מקצועיות.

אנו יודעים כיצד לרתום את מנהלי החברה ועובדיה, על מנת לשפר את תהליכי המדידה והבקרה ללא יצירת אנטגוניזם וקונפליקטים ארגוניים ותקשורתיים שיציבו את החברה במסלול של שיפור מתמיד שיוביל להצלחה.