Procurement

  • כיצד ניתן להוזיל את עלות המוצר לכל אורך שרשרת האספקה?
  • מיהו ספק טוב ? איך בוחרים ומסמיכים אחד כזה ?
  • מה היתרונות ואיך יוצרים הסכמי רכש חכמים?
  • כיצד לבנות תוכנית רכש שנתית ?
  • כיצד לנהל ולבקר את הוצאות הרכש?

לרכש יש השפעה מהותית על עלות המוצר וכפועל יוצא על מחיר המכירה שלו. בשלב הפיתוח יש חשיבות רבה ליכולת למצוא את המוצר/פריט המתאים ביותר לצרכי החברה תוך ראיה אסטרטגית רחבה לטווח ארוך שתבחן משמעויות כגון: מחיר, זמני אספקה , ספק יחיד,  סוף חיים, רגולציה, (בחברות צבאיות הצהרות שימוש משתמש סופי), עלויות ייבוא וייצוא ועוד. יתר על כן יש להכיר ולהבין את תהליכי הייצור ופתרונות טכנולוגים כגון ייצור כרטיסים אלקטרונים, הזרקות פלסטיקה, יציקות, חישול, עיבוד שבבי ועוד . לכל אלה השפעה רבה על איכות ומחיר המוצר הסופי ועל היכולת לייצר אותו בזמן סביר. אנחנו נעבוד עם המהנדסים כדי למצוא את פתרונות הרכש הטובים ביותר,  נבנה תוכנית רכש מבוססת על יעדים. נשתמש בניסיון ובקשרים שלנו לאתר ולהסמיך ספקים וקבלני משנה בארץ ובעולם. נחתום איתם על הסכמי איכות והסכמי רכש חכמים שיבטיחו את המחיר הטוב ביותר וגמישות תפעולית מקסימלית.  עבור מוצרי מדף נשמח להוביל ולנהל פרויקט הוזלה חוצי ארגון ודיסציפלינות שמבוססים על שינוי טכנולוגיות ייצור, התאמת רגולציה, דרישות טכניות ועוד.

המחויבות שלנו היא לתכנן בקפידה ולפעול למימוש התוכנית תוך שימוש בניסיון ובקשרים שצברנו על מנת להבטיח קבלת מוצר באיכות, במחיר ובזמן הטובים ביותר בכדי לעמוד ביעדי החברה ומחובותיה.