Import & Export

  • מהו פתרון  השילוח האופטימלי לכל מוצר ?
  • מהי הניירת הדרושה להבטיח ייבוא/ייצוא חלק?
  • מהי העלות המלאה של ייבוא/ייצוא של טובין?
  • איך מטפלים במשלוחים מיוחדים, תערוכות, חומרים מסוכנים (כגון סוללות)?

לעלויות השילוח יש השפעה על עלות המוצר וכן על זמן האספקה שלו. ייבוא ויצוא הוא עולם מלא ומורכב, בעת בחירת אפשרות השילוח המתאימה ביותר יש לקחת בחשבון גם היבטי רגולציה, עלויות של מיסים ומכסים ומגבלות כגון שינוע של סוללות וחומרים מסוכנים.  עולם השילוח מלווה בבירוקרטיה והיכרות מעמיקה בנבכי התהליכים.

החל מהכנת ניירת יבוא/ ייצוא  ועד תקשורת עם רשויות המס ומכון התקנים בארץ ובעולם. בזכות ניסיון רב שצברנו מתעשיות שונות וביצוע אלפי פעולות שילוח וייצוא למדינות רבות יש לנו את הידע והיכולת למצוא את פתרון השילוח האופטימלי אווירי/ימי/יבשתי לייבוא וייצוא עבורכם. כמו כן יש לנו את הידע והקשרים לתמוך בצרכי שילוח מיוחדים כגון משלוחים לתערוכות והדגמות ושילוח באמצעות צד שלישי למדינות שלישראל אין עימם קשרי מסחר. אנחנו נרכז ונוביל את כל התקשורת והמעקב מול הגורמים השונים בכדי לוודא  שילוח יעיל ומהיר.

ניהול תהליך השינוע באופן מסודר וממוקד תוך הקפדה על ניירת, חוקים, תקנים ורגולציה יבטיח שהשינוע והשילוח של הטובין יתבצע בצורה שתבטיח הגעה בזמן ובמחיר הטוב ביותר.