Service, Warranty and Maintenance

  • מהי מדיניות השרות של החברה ומהן השלכותיה  ?
  • איך להפוך את מחלקת השרות למרכז רווח ?
  • מהי הדרך הנכונה לנהל את מערך השרות ?
  • מהן עלויות השרות האמיתיות (ישיר ועקיף) ?

מומלץ להתחשב בהבטי השרות והאחריות כבר בשלב הפיתוח.

מדיניות השרות והבטי אחזקה משפיעים על עץ המוצר. החלטות נכונות ישפיעו על המוצר החל מביצוע תיקונים והחלפות דרך אופי ומשך האחריות ועד הסכמי רכש איכות ואחריות עם הספקים.

ביחד עם צוות ההנדסה והמכירות  נבחן כבר בשלב הפיתוח את ההיבטים השונים ונגדיר ביחד את מדיניות השירות והאחריות של המוצר לכל אורך חייו.  נגדיר ונקים את מערך השרות לרבות תהליך ניהול ותיעוד קריאות השירות, תהליך ניתוח תקלות ומציאת פתרונות בשיתוף גוף ההנדסה והפיתוח, תהליכי התיקון (MRB)  והטמעתם בקרב הלקוחות . אנחנו נבנה ביחד עם מחלקת המכירות את חוזה השרות שיהווה חלק מחוזה ההתקשרות עם הלקוח/מפיץ. נבחן אילו כלים, ציוד בדיקה יש לספק על מנת לאפשר שרות טוב ויעיל, נבנה מערך הדרכה מסודר להכשרת טכנאים (שלנו או של המפיצים) ונעקוב אחרת חידוש הכשרתם.  מחלקת שרות טובה יכולה להיות יחידת רווח והפסד בפני עצמה אבל בראש ובראשונה תפקידה לוודא שהמוצרים של החברה תקינים. אנחנו נוודא שקיים ערוץ תקשורת פתוח בין השטח לגוף הפיתוח וההנדסה בכדי לשפר את המוצר.

ננהל את מערך השרות מקצה לקצה, נרתום את כל הגורמים הרלוונטיים בארגון ומחוצה לו בכדי להבטיח רמת שרות גבוה ללקוחות החברה תוך שליטה מלאה בעלויות.